Sponsoring van activiteiten op het gebied van mens, werk, sport en maatschappelijke betrokkenheid

Sponsoring
Sponsoring van activiteiten die die raakvlakken hebben met de missie om mens en werk bij elkaar te brengen en een relatie hebben met sport en maatschappelijke betrokkenheid.

Toepassing

Sponsoring van activiteiten:

  • Die raakvlakken hebben met de missie van Randstad om mens en werk bij elkaar te brengen
  • Betrekking hebben op sport (top- en breedtesport) en maatschappelijke betrokkenheid
  • Waar sprake is van een wederzijdse inspanning
  • Die getuigen van professionaliteit en kwaliteit

Restricties

Je verzoek wordt niet gehonoreerd als het:

  • Een religieus, militair of politiek karakter heeft
  • Een initiatief betreft dat maatschappelijke discussies oproept
  • Zich richt op één individu of op particuliere initiatieven
  • Studiereizen en/of studentenfeesten betreft
  • Om een eenzijdige donatie gaat
  • Risicovolle gezondheidsbedreigende of milieubelastende projecten betreft

Aanvragen

Online, via aanvraagformulier (zie links)