Subsidie voor initiatieven gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving, w.o. arbeidsparticipatie en voedselzekerheid

Subsidies,
Fondsen,
Financiering en kredieten
Financiële ondersteuning en financiering van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland focust het fonds zich op arbeidsparticipatie (maatschappelijk ondernemen), internationaal op landbouwontwikkeling. De gemiddelde investering, lening of donatie bedraagt € 50.000. Je kunt online een aanvraag indienen.

Toepassing

Het Anton Jurgens Fonds (AJF) biedt financiële ondersteuning aan projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Focus: Arbeidsparticipatie (Nederland)
In Nederland focust het fonds zich op projecten om kwetsbare mensen op een ondernemende wijze een kans te geven zich op sociaal en economisch gebied te ontplooien. AJF verstrekt zowel subsidies als andere vormen van financiering voor innovatieve initiatieven die mensen door middel van een werksituatie de mogelijkheid bieden om (weer) deel te nemen aan de samenleving. 

Focus: Landbouwontwikkeling (West-Afrika en Indonesië)
In West-Afrika en Indonesië richt het fonds zich op inkomenscreatie voor gezinnen in rurale gebieden binnen het kader van het thema landbouwontwikkeling. 

Doelgroep

Sociale ondernemingen en non-profitorganisaties. 

Werkgebied

Het Anton Jurgens Fonds ondersteunt alleen initiatieven in Nederland, West-Afrika en Indonesië.

Voorwaarden

Ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en een open levensvisie zijn belangrijk.
Naast de bovenstaande focus zijn onderstaande investeringscriteria van toepassing.

 • Sociaal ondernemerschap - de combinatie van financiële én sociale meerwaarde
 • (Financiële) duurzaamheid - het streven naar blijvende positieve impact 
 • Persoonlijk initiatief en persoonlijke inzet - ten behoeve van zelfredzaamheid en autonomie
 • Preventie - een structurele en vroegtijdige aanpak van maatschappelijke problemen
 • Maatschappelijke betrokkenheid - het scheppen van inspirerende voorbeelden
 • Nastreven van zingeving - creëren van bewustzijn over het 'waarom' van ons menselijk handelen en bestaan

AJF neemt alleen aanvragen in behandeling van rechtspersonen (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting).

Restricties

Onderstaande onderwerpen vallen buiten de focus van het fonds.

 • Milieu- en groenprojecten
 • Initiatieven voor dierenwelzijn
 • Kunst- en cultuurprojecten
 • Zorgboerderijen
 • Hospices
 • Vluchtelingenwerk
 • Initiatieven met een expliciet religieus of politiek doel
 • Restauratie van monumenten
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Congressen en studiereizen
 • Individuele personen en/of doeleinden

Subsidie

De gemiddelde investering, lening of donatie bedraagt € 50.000 tot een maximum van € 500.000 euro.

Samenwerkingsverbanden met initiatiefnemers hebben een gemiddelde looptijd van 1 tot 3 jaar.

Aanvragen

Je kunt online een aanvraag indienen (zie links).

Aanvragen per post worden niet in behandeling genomen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand