Subsidies en fondsen voor Audioperformance

  • Subsidies,
    Fondsen,
    Beurzen

    Subsidie voor jong talent podiumkunsten

    Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van...