Subsidies en fondsen voor Auteursrecht

  1. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen

    Subsidie voor muziekauteurs in financiële nood

    Muziekauteurs die in financiële nood verkeren, kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds Buma. Ze sluiten een lening af of kunnen in het uiterste geval zelfs een schuldsanering, schenking of overbruggingsuitkering krijgen. Van belang is dat de geboden handreiking ook tot een structurele oplossing leidt....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie Nederlands muziekauteursrecht

    Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de promotie en/of bevordering van het gebruik van Nederlands muziekauteursrecht. De subsidie is interessant voor individuele auteurs/bands/artiesten, compositieopdrachten, reguliere concertreeksen, CD/videoclipproducties en boeken/uitgaven bladmuzieksponsoring....