Subsidie Nederlands muziekauteursrecht

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de promotie en/of bevordering van het gebruik van Nederlands muziekauteursrecht. De subsidie is interessant voor individuele auteurs/bands/artiesten, compositieopdrachten, reguliere concertreeksen, CD/videoclipproducties en boeken/uitgaven bladmuzieksponsoring.

Toepassing

Het fonds ondersteunt in zeer uitzonderlijke gevallen activiteiten van derden, indien de betreffende activiteit aantoonbaar bijdraagt aan de promotie en/of bevordering van het gebruik van Nederlands muziekauteursrecht en een landelijke uitstraling heeft.

Doelgroep

  • Individuele auteurs/bands/artiesten
  • Compositieopdrachten
  • Reguliere concertreeksen
  • CD/videoclipproducties
  • Boeken/uitgaven bladmuziek

Voorwaarden

  • Er moet duidelijk en aantoonbaar sprake van zijn dat de betreffende activiteit bijdraagt aan de promotie en/of bevordering van het gebruik van Nederlands muziekauteursrecht
  • Het project waarvoor de aanvraag is ingediend dient een landelijke uitstraling te hebben
  • Het betreffende initiatief moet op passende manier kunnen voorzien in logo- en naamsvermelding van het fonds. Het moet mogelijk zijn in het kader van het betreffende initiatief de corporate boodschap en/of corporate waarden van het fonds uit te dragen
  • Het betreffende project dient aantoonbaar uniek te zijn en duidelijk iets toe te voegen aan bestaande initiatieven in de sector

Aanvragen

Schriftelijk.