Subsidies en fondsen voor Badminton

  • Subsidies,
    Fondsen

    Subsidie voor kinderen en jongeren die om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen.

    Financiële ondersteuning waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs...