Subsidies en fondsen voor Beeldhouwers

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten beeldende kunst en kunstnijverheid

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten (o.a. tentoonstellingen) op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid in Nederland. De verstrekte subsidies liggen tussen de € 3.000 en € 25.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die creatieve talenten en ontwikkelkansen van mensen stimuleren

  Financiële ondersteuning van zowel kleine als grote projecten, veelal met een sociaal-maatschappelijke insteek. Het fonds richt zich op projecten die de maatschappij via zowel onderzoek als directe...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten musea op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek

  Financieel ondersteunen van museale projecten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek. De subsidie per projectaanvraag ligt tussen de € 3.000 en € 15.000. Je kunt de subsidie...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor jonge kunstenaar

  Het fonds keert eens in de drie jaar een fellowship uit aan een jonge kunstenaar, studerend aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Toepassing en doelgroep Beurs voor jonge kunstenaars, studerend...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beeldhouwers en beeldhouwprojecten

  Financieel ondersteunen van beeldhouwers, teneinde hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of het financieel ondersteunen van projecten op het...