Subsidies en fondsen voor Beeldhouwers

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten beeldende kunst en kunstnijverheid

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst en kunstnijverheid in Nederland. De verstrekte subsidies liggen tussen de € 3.000 en € 13.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstpodia

  Subsidie voor organisaties die een publiekstoegankelijk podium bieden voor de presentatie van een vernieuwend of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst en vooral gericht zijn op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst. Hierbij is het met name belangrijk dat je programma bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten musea op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek

  Financieel ondersteunen van museale projecten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek. De subsidie per projectaanvraag ligt tussen de € 3.000 en € 15.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 5. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor jonge kunstenaar

  Het fonds keert eens in de drie jaar een fellowship uit aan een jonge kunstenaar, studerend aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Toepassing en doelgroep Beurs voor jonge kunstenaars, studerend aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Aanvragen Aanvragen kan digitaal, via de website van het fonds (zie links).

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldhouwers en beeldhouwprojecten

  Financieel ondersteunen van beeldhouwers, teneinde hen in staat te stellen hun talent te verdiepen en hun werk in het buitenland uit te dragen, of het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de beeldhouwkunst. Je kunt de subsidieaanvraag online indienen....