Subsidies en fondsen voor Begraafplaatsen

 • Fondsen

  Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van het leven

  Financiële ondersteuning voor kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met een crisissituatie of een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor objecten en projecten die kenmerkend zijn voor de Nederlandse cultuur

  Financieel ondersteunen van de instandhouding van objecten en projecten die exemplarisch zijn voor de Nederlandse cultuur, bij voorkeur in de provincie Zuid-Holland. De subsidie bedraagt over het...