Subsidies en fondsen voor Begrafenis

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor privé personen en organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

  Financieel ondersteunen van privépersonen die daarvoor in aanmerking komen naar oordeel van het fonds. Hierbij kan het o.a. gaan om studiedoeleinden, medische behandeling, operatiekosten, ziektekosten...

 • Fondsen

  Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van het leven

  Financiële ondersteuning voor kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met een crisissituatie of een...