Subsidies en fondsen voor Begrafenis

  1. Fondsen, Prijzen

    Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen en een liberale opstelling naar de samenleving. Elke organisatie die aan de voorwaarden voldoet kan een schriftelijke aanvraag indienen....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van het leven

    Financiële ondersteuning voor kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met een crisissituatie of een verlieservaring....