Subsidies en fondsen voor Begrafenis

 • Fondsen

  Subsidie voor o.a. gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze en een liberale opstelling naar de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de gelijkwaardige behandeling van ieder individu, vrijheid van keuze, beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van het leven

  Financiële ondersteuning voor kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met een crisissituatie of een...