Subsidies en fondsen voor Behandelmethoden

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

    Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep met complexe problemen kampt en dat de zorg vaak nog tekort schiet....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor behandelingsmethoden voor mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn, en organisaties werkzaam op dit gebied

    Financiële ondersteuning voor behandelingsmethoden voor mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn, gezinnen die hierdoor getroffen worden en het ondersteunen van andere organisaties die werkzaam zijn op dit gebied....