Subsidies en fondsen voor Beschermde diersoorten

 1. Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven bedreigd worden. Tien procent van de subsidie kan gebruikt worden voor communicatie en draagvlakvergroting, gericht op draagvlakvergroting en bevordering van de betrokkenheid. De subsidie bedraagt...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten internationale natuurbescherming

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenorganisaties en wilde dieren

  Het Dierenrampenfonds geeft financiële steun aan dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Toepassing Financiële steun voor dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Doelgroep Dierenorganisaties. Regio Nederland Aanvragen Per post of per mail.

 4. Subsidies

  Aanwijzing beschermde leefomgeving schadevergoeding - Provincie Drenthe

  Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde leefomgeving. Indien u als belanghebbende in de provincie Drenthe schade lijdt of zal lijden in verband met een dergelijke aanwijzing, komt u op grond van de Flora- en faunawet mogelijk in aanmerking voor...