Subsidies en fondsen voor Beschermde diersoorten

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten internationale natuurbescherming

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenorganisaties en wilde dieren

  Het Dierenrampenfonds geeft financiële steun aan dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Toepassing Financiële steun voor dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Doelgroep Dierenorganisaties. Regio Nederland Aanvragen Per post of per mail.

 3. Subsidies

  Aanwijzing beschermde leefomgeving schadevergoeding - Provincie Drenthe

  Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde leefomgeving. Indien u als belanghebbende in de provincie Drenthe schade lijdt of zal lijden in verband met een dergelijke aanwijzing, komt u op grond van de Flora- en faunawet mogelijk in aanmerking voor...