Subsidies en fondsen voor Beschermde diersoorten

 • Subsidies

  Subsidie voor behoud en versterking van inheemse diersoorten in stedelijk gebied

  Deze subsidieregeling is bedoeld om gemeenten in Zuid-Holland te ondersteunen bij het opstellen van soortenmanagementplannen ter verbetering van de staat van instandhouding van beschermde soorten en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming wildlife leef- en natuurgebieden in Afrika

  Subsidie voor projecten gericht op de bescherming van wildlife leef- en natuurgebieden in Afrika en alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden. Per jaar is er ca. € 125.247 subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheid, dierenwelzijn en natuurbehoud

  Financiële ondersteuning van personen, organisaties en projecten op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en natuurbehoud. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen. Toepassing Het bevorderen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuur- en soortbehoud wereldwijd

  Financieel ondersteunen van efficiënte organisaties die actief zijn op het gebied van natuurbehoud, om zo een bijdrage te leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. De focus ligt in...

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten natuurbescherming ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van internationale projecten gericht op community based natuurbescherming, met name gericht op bedreigde soorten en ecosystemen en/of belangrijke biodiversiteitsgebieden. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor dierenorganisaties en wilde dieren

  Het Dierenrampenfonds geeft financiële steun aan dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Toepassing Financiële steun voor dierenorganisaties...