Subsidies en fondsen voor Beschermde diersoorten

 1. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor ontdekkingsreizigers, wetenschappers, onderwijzers, verhalenvertellers, natuurbeschermers, technologen en vele anderen

  Subsidie voor particuliere personen die werken aan gedurfde, innovatieve en transformerende projecten op het gebied van wetenschap, natuurbehoud, verhalen vertellen, onderwijs en technologie die aansluiten bij een of meer van onze aandachtsgebieden van de subsidieverstrekker, namelijk de oceaan, land, dieren in het wild, historie en cultuur en menselijk vernuft. Er zijn verschillende...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om mensen te betrekken bij de natuur, aanvraagperiode 2021

  Subsidie voor vrijwilligersprojecten om mensen bij de natuur te betrekken. Het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet gericht zijn op het bevorderen van de biodiversiteit en soortenbescherming en het op het ondersteunen van vrijwilligerswerk in soortenbescherming of biodiversiteit, natuur-, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten internationale natuurbescherming

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor dierenorganisaties en wilde dieren

  Het Dierenrampenfonds geeft financiële steun aan dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Toepassing Financiële steun voor dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland. Doelgroep Dierenorganisaties. Regio Nederland Aanvragen Per post of per mail.

 5. Subsidies

  Aanwijzing beschermde leefomgeving schadevergoeding - Provincie Drenthe

  Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde leefomgeving. Indien u als belanghebbende in de provincie Drenthe schade lijdt of zal lijden in verband met een dergelijke aanwijzing, komt u op grond van de Flora- en faunawet mogelijk in aanmerking voor...