Subsidie voor dierenorganisaties en wilde dieren

Subsidies, Fondsen
Het Dierenrampenfonds geeft financiële steun aan dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland.

Toepassing

Financiële steun voor dierenorganisaties die zich bekommeren om het welzijn van in het wild levende dieren in Nederland.

Doelgroep

Dierenorganisaties.

Regio

Nederland

Aanvragen

Per post of per mail.

Relevante links