Subsidie voor organisaties gericht op mensen, dieren, natuur en cultuur

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland, waarbij het fonds zich bij voorkeur richt op organisaties van kleinere omvang, gericht op de mens, het dier, de natuur,aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap. Hierbij is het fonds met name op zoek naar projecten waarmee het verschil wordt gemaakt en met de bijdragen een vliegwieleffect tot stand gebracht kan worden. Per jaar is er ca. € 112.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidieaanvraag per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.
BIj voorkeur gaat het hierbij om organisaties van kleinere omvang, die tot doel hebben het geven van steun aan de mens, het dier, de natuur, aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap.

Voorkeur

Het fonds verstrekt bij voorkeur herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter, waarmee ‘het verschil wordt gemaakt’. Het fonds prefereert dit boven giften die in slechts als marginale bijdrage in een grotere geldstroom vallen.

Daarnaast zal getracht worden met de bijdragen een vliegwieleffect tot stand te brengen. De initiële investering, eventueel gespreid over een aantal jaren, wordt gebruikt om een mechanisme te creëren dat langere tijd effect sorteert. De voorkeur gaat uit naar projecten met korte lijnen en beperkte overhead kosten.

Werkgebied

Ten minste zestig procent (60%) van de subsidies worden verstrekt aan projecten in Nederland.

Doelgroep

Algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een algemeen nut beogende instellingen, in Nederland of in het buitenland
  • De aanvrager of het project richt zich op de mens, het dier, de natuur, aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap
  • Verdeling aanvragers Nederland / buitenlands is ca. 60+%/40-%

Subsidie

Per jaar is er ca. € 112.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.