Subsidie voor organisaties gericht op mensen, dieren, natuur en cultuur

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland, waarbij het fonds zich bij voorkeur richt op organisaties van kleinere omvang, gericht op de mens, het dier, de natuur,aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap. Hierbij is het fonds met name op zoek naar projecten waarmee het verschil wordt gemaakt en met de bijdragen een vliegwieleffect tot stand gebracht kan worden. Per jaar is er ca. € 63.000 euro beschikbaar. Bekijk eerst de toelichting onder het kopje aanvragen, voordat je een aanvraag doet.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.
BIj voorkeur gaat het hierbij om organisaties van kleinere omvang, die tot doel hebben het geven van steun aan de mens, het dier, de natuur, aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap.

Voorkeur

Het fonds verstrekt bij voorkeur herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter, waarmee ‘het verschil wordt gemaakt’. Het fonds prefereert dit boven giften die in slechts als marginale bijdrage in een grotere geldstroom vallen.

Daarnaast zal getracht worden met de bijdragen een vliegwieleffect tot stand te brengen. De initiële investering, eventueel gespreid over een aantal jaren, wordt gebruikt om een mechanisme te creëren dat langere tijd effect sorteert. De voorkeur gaat uit naar projecten met korte lijnen en beperkte overhead kosten.

Werkgebied

Ten minste zestig procent (60%) van de subsidies worden verstrekt aan projecten in Nederland.

Doelgroep

Algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een algemeen nut beogende instellingen, in Nederland of in het buitenland
  • De aanvrager of het project richt zich op de mens, het dier, de natuur, aan cultuur (waaronder (natuur)monumenten) en wetenschap
  • Verdeling aanvragers Nederland / buitenlands is ca. 60+%/40-%

Subsidie

Per jaar is er ca. € 63.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

 

Aanvragen die niet op uitnodiging van het bestuur van het fonds zijn binnengekomen kunnen ongemotiveerd worden afgewezen.

Het verdient dus aanbeveling bij dit fonds om eerst per mail contact te leggen en je project zeer beknopt voor te leggen voordat je een definitieve aanvraag doet. Wanneer het fonds aangeeft interesse te hebben kun je een volledige aanvraag doen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand