Meerjarige subsidie voor algemeen nut beogende instellingen, stichtingen en verenigingen

Subsidies,
Fondsen
Langdurige financiële ondersteuning voor culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking. Het fonds geeft het doel van langjarige ondersteuning gestalte door benoemde goede doelen telkens een toezegging te doen voor drie jaar. Jaarlijks worden de afspraken getoetst. Als er geen aanleiding is om de steun te beëindigen, wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd en wordt de steun telkens voor drie jaar verlengd. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds wil bijdragen aan de continuïteit van culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking door meerjarige financiële steun.

Het fonds vindt het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met klassieke muziek en zich hierin kunnen ontwikkelen, zowel uit interesse als professioneel.

Daarnaast wil men bijdragen aan het terugbrengen van de gevolgen van kanker en alzheimer en steunt hiertoe langjarig twee gerenommeerde instituten in hun onderzoek.

Ook vinden de oprichters dierenwelzijn en kerkenwerk/ontwikkelingswerk zeer de moeite waard om langjarig te ondersteunen.

Het bestuur geeft het doel van langjarige ondersteuning gestalte door benoemde goede doelen telkens een toezegging te doen voor drie jaar. Jaarlijks worden de afspraken getoetst. Als er geen aanleiding is om de steun te beëindigen, wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd en wordt de steun telkens voor drie jaar verlengd. 

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.
Meer in het bijzonder algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

De aanvrager dient zich te richten op het algemeen nut.

Subsidie

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).
Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand