Subsidies en fondsen voor Beschermde plantensoorten

 1. Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven bedreigd worden. Tien procent van de subsidie kan gebruikt worden voor communicatie en draagvlakvergroting, gericht op draagvlakvergroting en bevordering van de betrokkenheid. De subsidie bedraagt...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bestrijding dieren- en plantsoorten die een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties. Onder invasieve exoten verstaan we dieren en planten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen. Voorbeelden hiervan...

 3. Subsidies

  Subsidie grondeigenaren voor bestrijding en beheersing van invasieve exotische dier- en plantsoorten

  Subsidie gericht op de bestrijding en beheersing van een of meer invasieve exoten op een of meer locaties en het opstellen van een projectplan voor een gezamenlijk uitvoeringsproject. Invasieve exoten zijn plant- en diersoorten die oorspronkelijk niet voortkomen in de Nederlandse natuur een bedreiging kunnen vormen voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten internationale natuurbescherming

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties

  Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties. Het fonds levert financiële bijdragen voor stages, veldwerk, publicaties en andere onderzoekskosten. Aanvragen staan open voor studenten en onderzoekers uit alle landen. De subsidie bedraagt maximaal € 1250,-....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en projecten op het gebied van Nederlandse plantenteelt en/of plantenveredeling

  Doelstelling is het bevorderen van de Nederlandse plantenteelt, in het bijzonder de veredeling van gewassen die in Nederland worden geteeld....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie op het gebied van de plantkunde

  Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, educatie en publicaties op het gebied van de botanie....

 8. Subsidies

  Aanwijzing beschermde leefomgeving schadevergoeding - Provincie Drenthe

  Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde leefomgeving. Indien u als belanghebbende in de provincie Drenthe schade lijdt of zal lijden in verband met een dergelijke aanwijzing, komt u op grond van de Flora- en faunawet mogelijk in aanmerking voor...