Subsidies en fondsen voor Beschermde plantensoorten

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten natuurbescherming ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van internationale projecten gericht op community based natuurbescherming, met name gericht op bedreigde soorten en ecosystemen en/of belangrijke biodiversiteitsgebieden. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties

  Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties. Het fonds levert financiële bijdragen voor stages...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en projecten op het gebied van Nederlandse plantenteelt en/of plantenveredeling

  Doelstelling is het bevorderen van de Nederlandse plantenteelt, in het bijzonder de veredeling van gewassen die in Nederland worden geteeld. Toepassing Subsidie voor studenten, onderzoekers en...