Subsidies en fondsen voor Bewapeningswedloop

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie projecten gericht op vrede

    Financiële ondersteuning van organisaties en personen die de bewustwording stimuleren over de oorzaken, gevolgen en gevaren van de wapenindustrie, kernenergie (voor zover verbonden met kernwapens) de wapenhandel en de bewapeningswedloop....