Subsidies en fondsen voor Bewegen

 • Subsidies

  Subsidie voor sport- en bewegingsinnovatie

  Deze regeling stimuleert innovatie in sport en bewegen door financiële ondersteuning te bieden voor het verkennen van innovatievragen en haalbaarheidsstudies in samenwerking met Sportinnovator-centra...

 • Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar sport en bewegen

  Subsidie voor missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. De regeling is bedoeld voor hogescholen en gericht op het oplossen van zes concrete maatschappelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanschaf duofiets voor mensen met een hersenaandoening

  Subsidie voor (zorg)instellingen voor de aanschaf van een duofiets. Het doel van deze regeling is om mensen met een hersenaandoening meer te laten bewegen in de buitenlucht als dat zelfstandig niet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn kinderen meer te laten bewegen

  Projectsubsidies voor projecten en initiatieven die erop gericht zijn kinderen (van 4 t/m 17 jaar) méér te laten bewegen en als doel hebben een sportieve lifestyle (body, mind en soul) bij kinderen te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst, geloven, cultuur, sport en bewegen, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid)...

 • Subsidies

  Subsidie gezonde leefstijl en beweging jongeren

  Subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en samenwerkingsverbanden van organisaties voor projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren actief te zijn en die de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zorg, onderwijs, cultuur en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie vernieuwing zorg, voeding en beweging

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om...

 • Subsidies

  Subsidie gericht op stimuleren van fysiek sportief en recreatief bewegen in de buitenruimte

  Subsidie gericht op bevordering van fysiek sportief en recreatief bewegen. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op ingrepen in de fysieke leefomgeving die het sportief en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige projecten op het gebied van o.a. zorg en gezonde leefstijl

  Subsidie voor verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties met een kleinschalig project op het gebied van o.a. zorg en gezonde leefstijl. Belangrijke voorwaarde is dat het project...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sportieve initiatieven van verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties

  Subsidie voor projecten of initiatieven gericht op sportief bewegen. Verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties kunnen een aanvraag doen bij het fonds om hun sportieve initiatieven op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten gericht op (kwetsbare) ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten gericht op (kwetsbare) ouderen. Projecten op het gebied van muziek, cultuur en/of beweging voor ouderen komen in aanmerking voor financiële steun. Per...