Subsidies en fondsen voor Beweging

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn kinderen meer te laten bewegen

  Projectsubsidies voor projecten en initiatieven die erop gericht zijn kinderen (van 4 t/m 17 jaar) méér te laten bewegen en als doel hebben een sportieve lifestyle (body, mind en soul) bij kinderen te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst, geloven, cultuur, sport en bewegen, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid)...

 • Subsidies

  Subsidie gezonde leefstijl en beweging jongeren

  Subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en samenwerkingsverbanden van organisaties voor projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren actief te zijn en die de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zorg, onderwijs, cultuur en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...

 • Subsidies

  Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie vernieuwing zorg, voeding en beweging

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om...

 • Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op gezonde leefstijl en problemen rondom o.a. alcohol, tabak, drugs en overgewicht

  Financiële ondersteuning voor activiteiten en interventies die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving van inwoners van een gemeente, waarbij wordt ingezet op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zorggerelateerde en gezondheidsbevorderende projecten in de randstad en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten in de gezondheidszorg waar ook ter wereld, met name in de gebieden tussen de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht en ontwikkelingslanden. Er kan o.a. subsidie...

 • Subsidies

  Subsidie gericht op stimuleren van fysiek sportief en recreatief bewegen in de buitenruimte

  Subsidie gericht op bevordering van fysiek sportief en recreatief bewegen. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op ingrepen in de fysieke leefomgeving die het sportief en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige projecten op het gebied van o.a. zorg en gezonde leefstijl

  Subsidie voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig project op het gebied van o.a. zorg en een gezonde leefstijl. Belangrijke voorwaarde is dat het project bijdraagt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en projecten die gericht zijn op mensgerichte behandeling binnen de oncologische zorg

  Subsidies voor met name onderzoek gericht op het verbeteren van de overlevingskansen en kwaliteit van leven voor mensen met kanker door behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn...