Subsidies en fondsen voor Bewustwording

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor natuurbehoud en milieu

    Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of biodiversiteit. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld het vergroten van het draagvlak voor en bewustwording van de waarde van natuur voor de samenleving, activiteiten op het gebied van educatie, informatie verstrekking en voorlichting, het toepassen of onder de aandacht brengen...