Subsidies en fondsen voor Bewustwording

 • Subsidies

  Subsidie voor kleinschalige activiteiten ter bevordering van de circulaire economie

  De subsidieregeling is bedoeld voor stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen in Noord-Holland die zich richten op de bevordering van de circulaire economie. De regeling ondersteunt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en milieu

  Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming, dat wil zeggen het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of biodiversiteit. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld activiteiten...