Subsidie voor natuurbehoud en milieu

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of biodiversiteit. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld het vergroten van het draagvlak voor en bewustwording van de waarde van natuur voor de samenleving, activiteiten op het gebied van educatie, informatie verstrekking en voorlichting, het toepassen of onder de aandacht brengen van een breed publiek van kennis omtrent natuur en milieu of het populariseren van (wetenschappelijke) kennis door middel van publicaties, kleinschalige studieprojecten of het beschikbaar stellen van prijzen. De subsidie bedraagt maximaal ca. € 10.000 per project, en kan het hele jaar door online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming, d.w.z. het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of de biodiversiteit in sito.

Voorbeelden

  • Het faciliteren van kleinschalige investeringsprojecten
  • Het vergroten van het draagvlak voor en bewustwording van de waarde van natuur voor de samenleving
  • Activiteiten op het gebied van educatie, informatie verstrekking en voorlichting
  • Het toepassen of onder de aandacht brengen van een breed publiek van kennis omtrent natuur en milieu
  • Populariseren van (wetenschappelijke) kennis door middel van publicaties, kleinschalige studieprojecten of het beschikbaar stellen van prijzen.

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Non-prodit instellingen.

Voorwaarden

  • Projecten zijn primair gericht op Nederland

  • Projecten zijn van beperkte omvang, maximaal € 10.000

  • Medefinanciering van projecten behoort tot te mogelijkheden

  • Projecten die initiërend van aard zijn en die bij succes kunnen worden voortgezet door de organisatie of derden hebben de voorkeur

  • Projecten worden uitgevoerd door non-profit organisaties die over gespecialiseerde kennis beschikken

Restricties

Overheidsinstellingen en organisaties met een winstoogmerk ontvangen in principe geen ondersteuning.

Subsidie

Maximaal ca. € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.