Subsidies en fondsen voor Bezinning

  1. Subsidies, Beurzen

    Subsidie voor studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene

    Het verlenen van financiële bijdragen aan studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene en het oprichten van een leerstoel voor de studie van deze oecumene te Utrecht....