Subsidies en fondsen voor Bibliotheek

 • Subsidies

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs

  Deze subsidieregeling is bedoeld om samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en organisaties in de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs in de provincie Noord-Holland te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oprichting en ontwikkeling van lokale bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen

  Subsidie om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de oprichting van nieuwe...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur in ontwikkelingslanden. Het actuele beleid van het fonds is vooral gericht op het ondersteunen van projecten op...

 • Subsidies

  Subsidie voor bibliotheken

  Subsidie voor bibliotheekstichtingen voor het toekomstbestendig maken van bibliotheken. Bijvoorbeeld door het invoeren van een vernieuwende programmering met andere partners, het ontwikkelen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

  Financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Het fonds wil in de regio’s Utrecht en Rotterdam een belangrijk en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheid, sport en sociaal welzijn

  Particuliere, internationale filantropische organisatie die subsidies verleent aan non-profit organisaties op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, onderzoek, gezondheid en sport, en sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kunst en cultuur, stad en provincie Utrecht

  Financiële ondersteuning van kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht. Het project moet van betekenis zijn voor de stad en/of provincie Utrecht, met aandacht voor het ongewone. Een aanvraag...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele projecten in de regio Rotterdam en Den Haag

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op sociaal en cultureel gebied in de regio groot Den Haag en Rotterdam. Hierbij gaat het met name om projecten op het gebied van opleiding, muziek...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor professionele ontwikkeling in de creatieve en culturele sector

  Subsidie voor de professionele ontwikkeling van personen die actief zijn in de culturele en creatieve sector. Het kan hierbij gaan om individuele of collectieve opleidingen, of bijvoorbeeld een peer...

 • Subsidies

  Subsidie verduurzaming culturele instellingen en gebouwen

  Subsidie voor culturele instellingen voor activiteiten gericht op verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden. De subsidie per ontvanger bedraagt minimaal € 5.000 en...

 • Subsidies

  Subsidie gericht op laaggeletterdheid, taalachterstanden en maatschappelijke participatie

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid en het bevorderen van lezen, waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie. Om voor deze...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen in Nederland. De aanvragende instelling moet een reformatorische grondslag hebben, of hier niet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele en maatschappelijke initiatieven in de gemeente Deventer

  Financiële ondersteuning voor culturele en maatschappelijke initiatieven in de gemeente Deventer, met een meerwaarde voor de gemeente Deventer. Subsidiebedragen variëren tussen ca. € 500 en € 1.500, -...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ouderenzorg, jeugdwerk, onderwijs en kunst en cultuur in Zuidplas, Capelle en Krimpen aan den IJssel

  Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van ouderenzorg, jeugdwerk, onderwijs en kunst & cultuur in Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel. Aanvragen staan open...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, studiereizen, congresbezoeken en het stimuleren van kennisuitwisseling

  Dit fonds ondersteunt alfa- en gammawetenschappen aan de universiteit Leiden door het begunstigen van wetenschappelijk onderzoek, studiereizen, congresbezoeken en het stimuleren van kennisuitwisseling...