Subsidies en fondsen voor Bijdrage kosten schoolactiviteiten

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten van jongeren met een lichamelijke, geestelijke of sociaal-maatschappelijke beperking

    Financiële ondersteuning van projecten voor jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. ...