Subsidies en fondsen voor Biografien

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers, bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of...

 2. Prijzen

  Prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek

  Jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën

  Subsidie voor artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën zodat journalisten zich langdurig kunnen verdiepen in een onderwerp. De projecten moeten resulteren in boeken of artikelen voor Nederlandse kranten of tijdschriften – gedrukt dan wel digitaal. De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten of auteurs. Aanvragen worden...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de toon- en schilderkunst in Nederland

  Financieel stimuleren van de toon- en schilderkunst in Nederland. Subsidie voor o.a. het uitgaven van manuscripten, biografieën, dissertaties over Nederlandse overleden toonkunstenaars, vervaardiging van muziekcd's van Nederlandse overleden toonkunstenaars en tentoonstellingen en lezingen over Nederlandse overleden beeldende kunstenaars....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen, aankomende scenarioschrijvers en afgestudeerden in het film- en audiovisuele vak

  Financiële ondersteuning aan niet commerciële culturele instellingen en opkomend talent uit het film, audiovisueel en muziekvak....