Subsidies en fondsen voor Biografien

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Subsidie gericht op het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen, aankomende scenarioschrijvers en afgestudeerden in het film- en audiovisuele vak

  Financiële ondersteuning aan niet commerciële culturele instellingen en opkomend talent uit het film, audiovisueel en muziekvak. Het kan hierbij gaan om aankomende scenarioschrijvers in het film- en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de toon- en schilderkunst in Nederland

  Financieel stimuleren van de toon- en schilderkunst in Nederland. Subsidie voor o.a. het uitgaven van manuscripten, biografieën, dissertaties over Nederlandse overleden toonkunstenaars, vervaardiging...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, genealogie, monumentenzorg en natuurbehoud

  Subsidie voor projecten op het terrein van geschiedenis, met een voorkeur voor genealogie, en op het terrein van monumentenzorg en natuurbehoud. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn o.a...

 • Prijzen

  Prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek

  Jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden. Elk jaar maakt het verstrekkende fonds de inzendtermijn en het inzendadres...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en projecten geschiedenis van Indonesië

  Subsidie voor het ondersteunen van jonge wetenschappers ten behoeve van onderzoek naar de geschiedenis van Indonesië (1600-1963). Daarnaast kunnen organisaties subsidie aanvragen voor projecten op dit...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De...