Subsidies en fondsen voor Blokkades

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op een eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld

    Financiële ondersteuning van groepen, organisaties of sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld.  Het fonds richt zich hierbij op projecten die mobiliserend en inspirerend werken naar personen en organisaties en het niveau van individuele of etnische belangenbehartiging overstijgen. Voorkeur voor financiële ondersteuning van demonstraties, blokkades,...