Subsidies en fondsen voor Botanisch

  1. Subsidies, Beurzen

    Subsidie voor onderzoeksprojecten, onderwijs en publicaties op het gebied van botanie

    Subsidie voor onderzoeksprojecten, onderwijsdoelen en publicatie-activiteiten op het gebied van de botanie....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties

    Subsidie voor botanisch, botanisch-ecologisch en etnobotanisch onderzoek en onderzoek ten behoeve van bescherming van planten en/of vegetaties. Het fonds levert financiële bijdragen voor stages, veldwerk, publicaties en andere onderzoekskosten. Aanvragen staan open voor studenten en onderzoekers uit alle landen. De subsidie bedraagt maximaal € 1250,-....