Subsidies en fondsen voor Boten

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op scheepsbouw, scheepsvaart en scheepstechniek

  Het financieel ondersteunen van projecten gericht op het bevorderen van de kennis over scheepsbouw, scheepvaart en scheepstechniek vanaf circa 1850....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek

  Subsidie voor het toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Er zijn subsidiemogelijkheden voor projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek, zoals herbestemming van monumenten, restauratie van mobiel erfgoed en het maken van documentaires als ze zijn gericht op de ontsluiting van erfgoed....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie restauratie onroerende en varende monumenten

  Subsidie voor de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en varende monumenten in Nederland....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten met een maritiem karakter.

  Subsidie voor projecten met een maritiem karakter....

 5. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van watersportrecreatie, infrastructuur te water en de communicatie en regelgeving op het gebied van watersportrecreatie

  Subsidie voor projecten gericht op bevordering van de watersportrecreatie. Het kan hierbij gaan om projecten gericht op watersportrecreatie, projecten op het gebied van watersport voor mensen met een beperking, of bijvoorbeeld projecten ter verbetering van de infrastructuur van water....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de noden in de wereld. ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het fonds (Noord-Holland). Hierbij is er een verschil in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro....