Subsidies en fondsen voor Bouw sportaccommodatie

  1. Subsidies

    Subsidie voor sportverenigingen

    Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar....