Subsidies en fondsen voor Bouw sportaccommodatie

  • Subsidies

    Subsidie voor aanpassen, verbeteren of bouwen van gemeenschapsvoorzieningen

    Subsidie voor het aanpassen van gemeenschapsvoorzieningen waar verschillende activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport plaatsvinden op niet commerciële basis. De...

  • Subsidies

    Subsidie voor sportverenigingen

    Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele...