Subsidies en fondsen voor Bouw sportaccommodatie

 • Subsidies

  Subsidie voor aanpassen, verbeteren of bouwen van gemeenschapsvoorzieningen

  Subsidie voor het aanpassen van gemeenschapsvoorzieningen waar verschillende activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport plaatsvinden op niet commerciële basis. De...

 • Subsidies

  Subsidie verduurzaming sportaccommodaties

  Subsidie verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben en deze sportaccommodatie willen verduurzamen door het realiseren van voorzieningen die leiden tot...

 • Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele...