Subsidies en fondsen voor Bouwkunst

  1. Subsidies

    Subsidie versnellen woningbouw

    Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie. Het project moet betrekking hebben op de realisatie van minimaal 50 woningen, maar deze verplichting geldt niet voor de inzet van externe deskundigheid bij initiatieven ten behoeve van nieuwe...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek, vormgeving en zorg

    Financieel ondersteunen van initiatieven in cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en vormgeving....