Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek, vormgeving en zorg

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van initiatieven in cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en vormgeving.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van culturele en educatieve doelen op het gebied van cultuur, beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, letteren, educatie, muziek en vormgeving.

Voorwaarden

De aanvrager moet een algemeen nut beogende instelling zijn.