Subsidie voor publicaties op het gebied van het expressionisme

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van publicaties op het gebied van expressionisme in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse beeldende kunst en letterkunde en het aankopen van werken ten behoeve van de openbare collecties.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie voor de totstandkoming en de uitgave van wetenschappelijk verantwoorde publicaties op het gebied van het expressionisme in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse beeldende kunst en letterkunde.

Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor het aankopen van deze werken ten behoeve van openbare collecties.

Werkgebied

Nederland, in het bijzonder het noorden van Nederland.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op het expressionisme in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse beeldende kunst en letterkunde.

Aanvragen

Schriftelijk.