Subsidies en fondsen voor Broeikasgassen

  1. Prijzen

    Prijs voor innovatieve oplossingen die o.a. bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld

    Prijs van 20.000 euro voor innovaties op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied die oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen, impact hebben en bijdragen aan een betere wereld....

  2. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Informal Investors

    Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op een duurzame samenleving

    Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op een duurzame samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken, biologisch voedsel produceren en toegang hebben tot schoon water. Het kan hierbij gaan om voorlichting en advies, maar ook om "impact first" startups, die een oplossing voor deze problemen bieden....