Subsidies en fondsen voor Broeikasgassen

  1. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Informal Investors

    Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op een duurzame samenleving

    Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op een duurzame samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken, biologisch voedsel produceren en toegang hebben tot schoon water. Het kan hierbij gaan om voorlichting en advies, maar ook om "impact first" startups, die een oplossing voor deze problemen bieden....