Subsidies en fondsen voor Buitenruimte

  1. Subsidies

    Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van sportief en recreatief bewegen

    Subsidie voor het bevorderen van sportief en recreatief ongeorganiseerd en anders georganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte. Hierbij richt het project zich bij voorkeur op achterblijvende groepen die ondergemiddeld bewegen en op locaties en buurten waar de beweegarmoede groot is. Deze subsidie is bedoeld voor aanpassingen in de buitenruimte in en dicht bij de woonomgeving....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten die de stad Rotterdam helpen te transformeren naar de wensen van nu en straks

    Subsidies voor projecten en initiatieven in groot Rotterdam die te maken hebben met bouwen, gebouwen, verbouwen of de openbare ruimte en de buurt, vereniging of gemeenschap een impuls geeft of helpt op te bloeien. De subsidies en donaties betreffen veelal bedragen tot tienduizend euro. De gemiddelde donatie bedraagt ongeveer zesduizend euro. Hogere bedragen zijn soms mogelijk maar dan moet je...