Subsidies en fondsen voor Buitenschoolse activiteiten

  1. Fondsen

    Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

    Financieel ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en het verstrekken van bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke personen en gezinnen ten doel hebben of mede ten doel hebben....