Subsidies en fondsen voor Buurthuis

  1. Subsidies

    Subsidie voor gemeenschapsaccommodatie in Limburg

    Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor een aaneengesloten gebied binnen een gemeente, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van dit gebied....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor plaatselijke maatschappelijke projecten

    Financiële ondersteuning van lokale initiatieven die bijdragen aan een betere en/of gezondere buurt. De organisatie steunt bij voorkeur activiteiten die zich richten op onderwijs, bevordering van de gezondheid, maatschappelijk en/of milieu. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. De maximale bijdrage is € 1000,-....