Subsidies en fondsen voor Buurthuis

  1. Subsidies

    Subsidie voor gemeenschapsaccommodatie in Limburg

    Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor een aaneengesloten gebied binnen een gemeente, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van dit gebied....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor sociale vernieuwers op het gebied van welzijn in de wijk

    Subsidie voor bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties voor vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Je kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie aanvragen. Dit bedrag mag je verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten. ...