Subsidies en fondsen voor Buurtkerk

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor o.a. monumentenzorg, natuurbescherming, wetenschappelijke verenigingen en kunsthistorisch onderzoek

    Subsidie voor instellingen werkzaam op het gebied van monumentenzorg en natuurbescherming in Gelderland, wetenschappelijke verenigingen (ook buiten Gelderland) en organisaties en projecten die het christelijk belang dienen. Ook kan er beperkt subsidie worden vertrekt voor (kunst)historisch onderzoek. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....