Subsidies en fondsen voor Buurtkerk

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor sociale vernieuwers op het gebied van welzijn in de wijk

    Subsidie voor bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties voor vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Je kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie aanvragen. Dit bedrag mag je verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten. ...