Subsidies en fondsen voor Buurtkerk

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor o.a. monumentenzorg, natuurbescherming, wetenschappelijke verenigingen en kunsthistorisch onderzoek

    Subsidie voor instellingen werkzaam op het gebied van monumentenzorg en natuurbescherming in Gelderland, wetenschappelijke verenigingen (ook buiten Gelderland) en organisaties en projecten die het christelijk belang dienen. Ook kan er beperkt subsidie worden vertrekt voor (kunst)historisch onderzoek. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

    Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. ...