Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. 

Toepassing

Het ondersteunen van en het doen van uitkeringen aan onder andere kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland, kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen.

Werkgebied

Internationaal.

Subsidie

Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar, gebaseerd op de laatst gepubliceerde jaarcijfers.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links