Subsidies en fondsen voor Conserveren boeken

  1. Subsidies

    Subsidie conserveringsprojecten archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen

    Financiering conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. ...