Subsidies en fondsen voor Modecollectie

 1. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse kunstenaars

  Prijs voor een hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. De prijs geeft de winnende kunstenaar een uniek podium in de Nederlandse kunstmarkt. Onderdeel hiervan is een expositie van het werk....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten en projecten gericht op de bevordering van de Nederlandse haute couture modekunst

  Subsidie voor activiteiten en projecten gericht op de bevordering van de Nederlandse haute couture modekunst. Toepassing Subsidie voor auteurs, musea en andere instellingen voor projecten gericht op haute couture. Aanvragen Schriftelijk.

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mode, confectie en textielkunde

  Subsidie voor projecten op het gebied van mode, confectie en textielkunde....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers

  Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Het fonds draagt via subsidies en programma’s bij aan het formuleren van breed gedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken....

 5. Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiering voor kunstenaars, culturele organisaties en creatieven

  Verstrekt cultuurleningen aan kunstenaars, culturele organisaties en creatieven. Ook geven wij garanties af op bancaire leningen voor culturele investeringen, tegen soepele voorwaarden....