Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

Subsidies,
Fondsen
Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Er is o.a. subsidie mogelijk voor de aankopen door Nederlandse musea en erfgoedinstellingen, om het werk of publicaties over levende beeldende kunstenaars op internationale kunstbeurzen te presenteren en voor zorg en behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor o.a. het selecteren, afstoten of herplaatsen van collectieonderdelen door musea en andere erfgoedinstellingen en kunnen curatoren, critici, theoretici en beschouwers subsidie aanvragen voor het uitwerken van plannen en ontwikkelen van visies en verhalen die de kwaliteit van beeldende kunst en erfgoed versterken en belichten voor het publiek. Ook is er o.a. subsidie mogelijk voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen, bevorderen van de betrokkenheid bij beeldende kunst, het verstrekken van opdrachten aan beeldende kunstenaars en voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet allereerst op beeldende kunst gericht hoeven te zijn, maar in hun eigen omgeving wél ruimte bieden aan beeldende kunst en zo nieuw publiek verbinden met beeldende kunst. Per jaar is er ca. 30 miljoen subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidies online aanvragen, waarbij sommige een aanvraagperiode hebben.

Toepassing

Bevordering van bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers.

Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet.

Werkgebied

Nederland, sommige internationaal.

Doelgroep

 • Beeldend kunstenaars
 • Musea
 • Erfgoedinstellingen
 • Uitgevers
 • Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven

Soort subsidies

Onderstaand een overzicht van een aantal relevante subsidiemogelijkheden van het fonds. Niet alle regelingen van het fonds het hele jaar door zijn opengesteld.

Aankopen
Subsidie voor aankopen door Nederlandse musea en andere erfgoedinstellingen die, indien mogelijk in samenwerking met andere erfgoedinstellingen, bijzondere objecten of deelcollecties willen verwerven op alle collectiegebieden.
De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag vastgesteld, maar bedraagt maximaal 40% van de aankoopprijs.

Art Fair Internationaal
Subsidie om het werk of publicaties over levende beeldende kunstenaars op internationale kunstbeurzen te presenteren. De subsidie kan worden aangevraagd door Nederlandse en buitenlandse galeries, buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang en uitgevers. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag.

Beschermd erfgoed
Subsidie voor zorg en behoud van cultureel erfgoed. Hierbij kan het o.a. gaan om kosten voor actieve en passieve conservering, kosten voor restauratie en de kosten voor duplicering. De subsidie wordt per aanvraag vastgesteld, maar bedraagt maximaal 60%.

Collectiemobliteit
Subsidie voor musea en andere cultureel erfgoedinstellingen die collectieonderdelen willen selecteren, afstoten of herplaatsen om zo de kwaliteit van collecties, de zichtbaarheid voor het publiek en de focus te vergroten. De subsidie wordt per aanvraag vastgesteld, maar bedraagt maximaal van de subsidiabele kosten.

Curator beschouwer
Subsidie voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers voor het uitwerken van plannen en ontwikkelen van visies en verhalen die de kwaliteit van beeldende kunst en erfgoed versterken en belichten voor het publiek, zoals een beschouwend of theoretisch onderzoek dat inzicht geeft in specifieke ontwikkelingen in de hedendaagse kunst of een nieuwe blik geeft op een collectie. Je kunt een bijdrage voor maximaal 12 maanden van € 2.050 per maand aanvragen.

Erfgoed innovatie
Subsidie voor musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en vernieuwende programmering zijn welkom. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een vernieuwend programma is maximaal 40% van de flexibele kosten. Het programma moet meer dan € 25.000 kosten. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Kunst media
Subsidie om de betrokkenheid bij en het gesprek over de hedendaagse beeldende kunst in Nederland bevorderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld om (een reeks) artikelen of longreads voor (online) tijdschriften of kranten, maar ook om social-mediakanalen en /of andere online platforms, zoals bijvoorbeeld een podcast. Belangrijk is in ieder geval dat de maatschappelijke waarde van hedendaagse beeldende kunst besproken en gedeeld wordt vanuit een onafhankelijke positie en vanuit een breed perspectief.
Interessant is dat deze subsidie aangevraagd kan worden door een redelijk brede doelgroep. Aanvragen kunnen worden gedaan door uitgevers van een (online) tijdschrift of een ander publiek medium of online platform, maar ook door individuen die werkzaam zijn als curator, criticus, social contentmaker of journalist. 
De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van de begroting en bedraagt tot maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Kunst opdracht
Subsidie voor zowel publieke als private opdrachtgevers om via deze regeling aan een beeldend kunstenaars een opdracht te geven voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland. Het kan gaan om een eenmalige opdracht aan één of meerdere kunstenaars of juist een langere samenwerking. De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag samengesteld.

Kunst Presentatie Internationaal
Subsidie voor professionele beeldende kunstenaars in Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren, alsmede voor internationaal erkende kunstinstellingen uit het buitenland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen. De exacte subsidie is afhankelijk van de aanvraag.

Kunst verbinding
Subsidie voor festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet allereerst op beeldende kunst gericht hoeven te zijn, maar in hun eigen omgeving wél ruimte bieden aan beeldende kunst en zo nieuw publiek verbinden met beeldende kunst. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een eenmalige activiteit is maximaal 40% van de variabele projectkosten die samenhangen met het beeldende kunstdeel van het project. Voor een ontwikkelbijdrage is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

Kunstenaar basis
Subsidie voor beeldend kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk. De subsidie bedraagt maximaal € 40.000, uit te betalen in een periode van twee tot vier jaar.

Kunstenaar project
Subsidie voor beeldend kunstenaars die minimaal één jaar professioneel werkzaam zijn en in een duidelijke werkperiode een specifiek plan willen uitvoeren. De subsidie is te gebruiken als tegemoetkoming in de projectkosten, een samenwerking of een reis- of werkperiode. De bijdrage hangt af van het plan.

Restauratie Mobiel Erfgoed
De subsidie is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het fonds is 50% van de projectkosten.

Subsidie

Per jaar is er ca. 30 miljoen euro beschikbaar.

Aanvragen

Online, via formulier op website van het fonds (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand