Subsidies en fondsen voor Sport recreatie en evenementen

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op onderwijs, zorg, sport of sociaal ondernemen

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten ondersteunen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en sociaal ondernemen. De projecten moeten als een van de doelstellingen hebben een meer...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, milieu en natuur, jeugd en ouderenzorg, onderzoek, wetenschap, dierenwelzijn, religie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling en risicobeheersing van Geavanceerde Technologieën

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen of projecten van algemeen nut. Hierbij moet het gaan om projecten gericht op de leefbaarheid van de aarde, het tegengaan van klimaatverandering en/of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op snijvlak van urban sport en cultuur

  Via deze subsidieregeling kun je subsidie aanvragen voor projecten op het snijvlak van urban sport en cultuur. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal €500 en maximaal €5.000. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitbreiding vaarnetwerk

  Subsidie gericht op het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen...

 • Subsidies

  Subsidie voor sport- en bewegingsinnovatie

  Deze regeling stimuleert innovatie in sport en bewegen door financiële ondersteuning te bieden voor het verkennen van innovatievragen en haalbaarheidsstudies in samenwerking met Sportinnovator-centra...

 • Subsidies

  Subsidie voor verduurzaming van evenementen

  Subsidie om organisaties in de evenementenbranche (cultuur en sport) te ondersteunen bij het verduurzamen van hun evenementen. De regeling richt zich op maatregelen op het gebied van onder andere...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het fonds is gericht op...

 • Subsidies

  Subsidie voor advies duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van campings, vakantieparken en hotels

  Subsidie voor kwaliteitsverbetering of verduurzaming van middelgrote en kleine campings, vakantieparken en hotels in het midden en klein segment. De subsidie kan worden gebruikt voor het inhuren van...

 • Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten in Zeeland

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de regio's Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Het fonds ondersteunt thema's...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor initiatieven en projecten die zonder ondersteuning niet van de grond komen

  Subsidie voor projecten, die zonder ondersteuning niet van de grond komen of gerealiseerd kunnen worden. Ook verstrekt het fonds subsidie voor projecten waar vrijwilligers een grote bijdrage leveren...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor goede doelen en projecten op het gebied van kerk, gezondheid, natuurbehoud en zending

  Financieel ondersteunen van landelijke goede doelen met een ANBI status en organisaties en projecten op het gebied van gezondheid, natuurbehoud en zending en kerk. Activiteiten en organisaties op het...

 • Subsidies

  Subsidie voor gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisaties voor de organisatie van een sportevenement

  Subsidie voor de organisatie en uitvoering van topsportevenementen, breedtesportevenementen of breedtesportevenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking met het doel om mensen te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sporttalenten in Rotterdam

  Het fonds ondersteunt, stimuleert en begeleidt jonge talentvolle sporters uit Rotterdam met een subsidie van maximaal €1500. De doelstelling is om deze talenten te helpen bij de uitoefening van hun...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidies, beurzen en prijzen voor cultuur, een van de grootste particuliere stimuleringsfondsen

  Kwaliteit staat voorop. Originele en prikkelende muziekprojecten komen in aanmerking voor substantiële financiële steun vanaf de ontwikkeling van een idee tot aan de uitvoering op het podium. Per jaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. €10.000 euro...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen in groot Rotterdam

  Financiële ondersteuning voor non-profits die de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad Rotterdam versterken. Denk aan evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen. Projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor liefdadigheids-, culturele- en sociale- en maatschappelijke projecten

  Subsidie voor liefdadige-, culturele-, sociale- of andere doeleinden, uitsluitend besteedbaar in de regio van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd (Friesland). De subsidie is...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn kinderen meer te laten bewegen

  Projectsubsidies voor projecten en initiatieven die erop gericht zijn kinderen (van 4 t/m 17 jaar) méér te laten bewegen en als doel hebben een sportieve lifestyle (body, mind en soul) bij kinderen te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en projecten, waaronder kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuur, dieren, sociale cohesie, biologische landbouw en creatieve ontwikkeling jongeren.

  Ondersteuning van organisaties en stichtingen uit Tilburg en omgeving die zich inzetten voor behoud van de natuur, welzijn van dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en/of creatieve...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten in Rotterdam

  Subsidie voor projecten waarvan Rotterdam of de Rotterdammers beter worden. De focus ligt op het helpen van kwetsbare groepen in de samenleving en het verbeteren van kansen. Het fonds neemt geen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden. Projecten moeten algemeen of breed toegankelijk zijn. Subsidiebedragen tussen € 500 en €1.500...

 • Subsidies

  Subsidie voor sportaccommodaties

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben voor verduurzaming van een bestaande sportaccommodatie. Hierbij kan het gaan om o.a...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor behoud van de Zeeuwse cultuur, Zeeuwse cultureel erfgoed en de Zeeuwse gemeenschap

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op het behoud van de Zeeuwse cultuur, Zeeuwse cultureel erfgoed en de Zeeuwse gemeenschap. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten die...