Subsidies en fondsen voor Provincie Zeeland

 • Subsidies

  Subsidie voor uitvoeren systematisch literatuuronderzoek op het gebied van dierexperimenteel onderzoek

  Het doel van deze regeling is het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid van resultaten uit dierstudies. Door het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek op het gebied van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie Subsidie voor het verminderen van ongelijkheid in rijkdom en onderwijs

  De internationaal georiënteerde foundation biedt subsidies voor projecten die gericht zijn op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. De stichting ondersteunt partners die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken, bij voorkeur in Amsterdam maar ook elders in binnen- en buitenland. Per jaar is er ca...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidieregeling ter bevordering van culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan...

 • Subsidies

  Subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

  Subsidie voor primair en voortgezet onderwijs, ter verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen. Het doel is om de kwaliteit van het onderwijs te versterken door middel van evidence-informed...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oprichting en ontwikkeling van lokale bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen

  Subsidie om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de oprichting van nieuwe...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale prijs voor studenten en activisten gericht op duurzaam gebruik van oceanen en water

  Internationale prijs voor studenten en activisten gericht op het behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën, zoetwater en het leven daarin. De prijs richt zich op studenten en jonge activisten die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor onderzoek naar uitdagingen in kanker

  De subsidie ondersteunt een wereldwijde gemeenschap van onderzoeksteams van wereldklasse om samen te komen, anders te denken en enkele van de moeilijkste uitdagingen van kanker aan te gaan. De...

 • Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar sport en bewegen

  Subsidie voor missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. De regeling is bedoeld voor hogescholen en gericht op het oplossen van zes concrete maatschappelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor lokale, regionale en gemeenschapsmedia

  Subsidie voor lokale, regionale en gemeenschapsmedia die het algemeen belang willen dienen op plaatsen waar toegang tot informatie aanzienlijk is afgenomen. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuurprojecten en -initiatieven

  Subsidie voor projecten van architecten, bureaus, beschouwers, onderzoekers, uitgevers, producenten en culturele instellingen in het vakgebied architectuur. Deze regeling omvat diverse disciplines en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de ontwikkeling en validatie van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg

  Deze subsidieoproep biedt financiële ondersteuning voor het ontwikkelen en valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg, om de waarde van technologie te bepalen. Het doel is om...

 • Subsidies

  Subsidieaanvraag voor baanbrekende en onconventionele ideeën op gebied van preventieonderzoek

  Deze regeling biedt subsidie aan onderzoekers die nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in preventie- en gezondheidsbevorderingsonderzoek willen voortbrengen. Het gaat om baanbrekende...

 • Subsidies,
  Beurzen

  Subsidie voor getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers met innovatieve ideeën op het gebied van dementie

  Deze subsidieoproep is bedoeld om recent gepromoveerde onderzoekers met innovatieve en grensverleggende ideeën op het gebied van dementie te ondersteunen. Het gaat om persoonsgebonden subsidies die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verenigingen, stichtingen of netwerken voor en door mensen met een ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten

  Subsidie voor verenigingen, stichtingen of (informele) netwerken voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten. In deze ronde is er maximaal € 3...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van bestaande geneesmiddelen

  Subsidie om bestaande geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger in te zetten. Deze subsidieronde, Complexe Interventies genaamd, is gericht op projecten waarin een complexe (multifactoriële)...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanschaf duofiets voor mensen met een hersenaandoening

  Subsidie voor (zorg)instellingen voor de aanschaf van een duofiets. Het doel van deze regeling is om mensen met een hersenaandoening meer te laten bewegen in de buitenlucht als dat zelfstandig niet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ondersteuning van activiteiten voor mensen met een hersenaandoening

  Deze laagdrempelige subsidieregeling is bedoeld voor verenigingen, stichtingen, patiëntgroepen en -platforms die zich inzetten voor mensen met een hersenaandoening. Het doel is om financiële...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar innovatieve behandelingen van hersenaandoeningen

  Subsidie gericht op het ontwikkelen en verder brengen van ziektemodificerende behandelingen voor hersenaandoeningen. Het programma staat open voor aanvragen van onderzoekers en kennisinstellingen uit...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening

  Subsidie voor initiatieven die een toegankelijk en passend sport- en beweegaanbod creëren voor mensen met een hersenaandoening. De subsidie kan worden aangevraagd door sportverenigingen, stichtingen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor versterking lokale cliëntondersteuning

  Subsidie voor gemeenten om de functie van cliëntondersteuning lokaal te versterken. De regeling richt zich op activiteiten zoals het inzetten van projectleiding en onderzoek naar verbetermogelijkheden...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse activiteiten voor Nederlandse ontwerpers, architecten en makers

  Nederlandse ontwerpers, architecten en makers kunnen subsidie aanvragen voor een buitenlandse activiteit die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge journalisten die grensverleggende reportages willen maken

  Financiële ondersteuning voor professionele journalisten jonger dan 35 jaar, die buitenlandreportages willen maken en te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Je kunt maximaal € 4.000 aanvragen voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor internationale presentaties van Nederlandse creatievelingen

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor professionele Nederlandse ontwerpers, architecten, makers, ontwerpbureaus en internationale presentatie-instellingen die hun werk in het buitenland willen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie om grip te krijgen op tegenstellingen tussen groepen mensen

  Met de subsidieregeling kunnen zowel kleine pioniersprojecten (tot €10.000) als grotere projecten (tot maximaal €75.000) subsidie aanvragen voor tools of bewustwordings-/educatieprojecten die inzicht...