Beurzen

266 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs onderzoekers oncologie en oogheelkunde

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van oncologie en oogheelkunde, waarbij de financiële ondersteuning vooral gericht is op het verstrekken van studiebeurzen aan assistenten in opleiding tot medisch...

 2. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie

  Subsidie voor personen en instellingen die actief zijn op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie. Hierbij kan het o.a. gaan om cultuurprojecten in het "hogere" segment, maar...

 3. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor kunst en cultuur, educatie, filosofie, emancipatie en gezondheidszorg

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg in Nederland en derde wereld landen. Per jaar is er...

 4. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor Nederlands medisch onderzoek

  Financiële steun voor Nederlands medisch wetenschappelijk onderzoek door jonge al of nog niet gepromoveerde onderzoekers tot 30 jaar. De subsidie varieert tussen de € 500 en € 12.000 en moet gebruikt...

 5. Subsidies,
  Beurzen

  Beurs voor studenten wetenschappelijk onderwijs met een tekort aan financiële middelen

  Financiële steun aan personen die wetenschappelijk onderwijs willen volgen aan een door het Rijk in Europa erkende instelling. Het gaat om personen die zelf niet over de middelen beschikken om een...

 6. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie...

 7. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

  Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de Haagse regio. Daarnaast verstrekt het...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. De voorkeur gaat uit naar meer individueel gerichte donaties. Per...

 10. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor bijzondere projecten in het deeltijdonderwijs

  Financiële ondersteuning van aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland. Daarnaast stelt het fonds jaarlijks een onderwijsprijs en een...