Algemeen

Deze vijf boeken helpen je op weg met de financiering van je organisatie of project

Was is voor jou de beste weg naar de financiering van je organisatie of project? Fondswervingonline zet voor jou een aantal boeken en media op rijtje die je op weg kunnen helpen. We trappen af met vijf bestaande boeken.

Handboek Fondsenwerving

Geschreven door de nestor op het gebied van de fondsenwerving, wijst dit boek je de weg naar een effectieve manier om fondsen te werven.

Eerst leer je wat geefmotieven zijn, waar mensen geld aan uitgeven en wat de trends en ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving zijn. Vervolgens ga je aan de slag gaan met fondsenwerving.

Via een uitgebreid tien stappenplan leer je een professionele fondsenwerving op te zetten en een fondsenwervingsbeleid te ontwikkelen. Aan de orde komen de diverse vormen van fondsenwerving zoals sponsoring, donateurswerving, giftencampagnes, evenementen als loterijen, benefietconcerten, collectes, sportwedstrijden, etc.

Als afsluiting vijftig tips die van pas kunnen komen bij je fondsenwervingsactiviteiten en in de praktijk van onschatbare waarde zijn gebleken.

Handboek Fondsenwerving

Sponsoring: hoe en waarom

Danny de Graaf was jarenlang sponsoringmanager bij de KLM en heeft naar schatting zo'n 12.000 sponsoringverzoeken langs zien komen.

Via dit boek wil hij iets doen wat hij als sponsoringmanager niet kon, namelijk jou helpen een betere sponsoringaanvraag in te dienen bij de juiste sponsors.

“Sponsoring: hoe en waarom” is een praktische handleiding bij het werven van sponsors. Op een toegankelijke manier maakt Danny je deelgenoot van zijn jarenlange kennis kennis en ervaring op het gebied van sponsoring. Bovendien geeft hij een uniek inzicht in de gedachtegang van een sponsor.

Sponsoring: hoe en waarom

Durf te vragen

Nederlandse versie van een Amerikaanse bestseller over het werven van donateurs.

Marc A. Pitman is een Amerikaanse expert op het gebied van fondsenwerving die regelmatig geciteerd wordt door Reuters, CBS en de Chronicle of Philanthropy. Hij heeft vele miljoenen dollars ingezameld voor organisaties op het gebied van onderwijs, kunst en de gezondheidszorg.

Daarnaast is hij een veelgevraagde spreker en fondsenwervingsadviseur.

Marc Pitman legt je via een unieke formule uit hoe je stapsgewijs en zonder angst donateurs kunt benaderen en hoe goede relaties met donateurs opgebouwd worden. Ook legt hij uit hoe je donateurs op een relevante manier bij je project kunt betrekken.

Durf te vragen

Handboek Crowdfunding voor kunst, cultuur en media

Financiering door de menigte (crowd), speelt in op de behoefte van het publiek om financiële steun te bieden aan mensen of projecten waarin ze geloven. Geïnteresseerden investeren ieder een klein bedrag, waarbij de vele bedragen samen het benodigde kapitaal vormen voor een bepaald project.

Crowdfunding is niet altijd geschikt voor de financiering van een organisatie of project. Zo moet je wel een bepaalde achterban hebben, of toegang tot (social)media, en moet je voldoende tijd investeren in de 'marketing' van je crowdfundingproject.

Toch kan crowdfunding een interessante en vruchtbare methode zijn om projecten te financieren.

Het Handboek Crowdfunding geeft alle informatie die nodig is om met succes een crowdfunding project op te zetten.

Handboek Crowdfunding

Handboek Stichtingbestuurder

Subsidieverstrekker en fondsen stellen vaak als voorwaarden bij het financieel steunen van een project dat de aanvrager een rechtspersoon is, bijvoorbeeld een stichting.

Wanneer je aan de slag gaat met het aantrekken van financiering voor je organisatie of project is kan het dus belangrijk zijn een rechtspersoon op te richten.

Bedrijven gebruiken veelal een besloten vennootschap als rechtsvorm, non-profits gebruiken veelal een stichting als rechtsvorm.

Het Handboek Stichtingbestuurder behandelt de voor jou als stichtingbestuurder relevant onderwerpen op een toegankelijke manier.

Handboek Stichtingbestuurder