Algemeen

Tips voor een succesvolle subsidieaanvraag

We willen niks liever dan dat jij je dromen kunt realiseren en succesvol bent in het aanvragen van subsidie. Met deze tien tips kun je een subsidieaanvraag nog beter maken.

 • Neem altijd eerst de voorwaarden van de subsidieverstrekker door, zodat je een goede afweging kunt maken of je initiatief in aanmerking komt voor subsidie. 

  Op Fondswervingonline hebben we voor bijna 2000 subsidies en fondsen actuele informatie beschikbaar. Informatie die je goed kunt gebruiken voor een succesvolle subsidieaanvraag.
   
 • Geven is emotie. Verplaats je in de emotie en motieven van de subsidieverstrekker, en probeer op een authentieke manier in je subsidieaanvraag hierop in te haken.

  Let er wel op dat je verhaal authentiek is. Is je verhaal niet authentiek dan zal de subsidieverstrekker hier snel doorheen prikken.
   
 • Denk vooraf na over een duidelijke formulering van je subsidieaanvraag. Wat zou je met de subsidie willen bereiken en waarom? Motiveer ook waarom de subsidieverstrekker juist dit project moet steunen, en kijk of er een mate van urgentie is.
   
 • Wanneer de subsidieverstrekker als eis stelt dat de aanvrager een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een stichting of vereniging), en jij bent geen rechtspersoon, hoeft dit niet altijd een probleem te zijn.

  Soms kun je onder de "paraplu" van een stichting of vereniging een aanvraag indienen. Je kunt deze vragen als "penvoerder" de subsidieaanvraag in te dienen.
  Natuurlijk moet er wel een relatie bestaan tussen jou en de penvoerder. Een voorbeeld is een groep individuele kunstenaars die een kunststichting vraagt "penvoerder" te zijn, en als zodanig ook bij het project betrokken is.
   
 • Steeds meer subsidieverstrekkers willen dat de projecten die ze steunen aantoonbaar "maatschappelijk rendement" hebben. In sommige gevallen heeft men het over "maatschappelijke impact".
  Je moet dus nadenken over de vraag wie er profiteren van je project, en hoe je dit meetbaar kunt maken. 

  Het is belangrijk dat je hierover nadenkt want je krijgt hierdoor gemakkelijker toegang tot subsidieverstrekkers en fondsen.
  Bovendien krijg je hierdoor zicht op de meerwaarde van je organisatie.
   
 • Het is goed wanneer er maatschappelijk draagvlak is voor een project. Je zou dit kunnen aantonen aan de hand van het aantal vrijwilligers dat bij je project betrokken is, de reacties die je ontvangt, etc.

  Denk vooraf goed na over een strategie om het maatschappelijk draagvlak te behouden of zelfs verder uit te bouwen. Dit is niet alleen goed voor de kansen van je subsidieaanvraag, maar ook voor de continuïteit van je eigen organisatie.
   
 • Sommige fondsen vragen in ruil voor de subsidie ook een maatschappelijke tegenprestatie, denk hier dus vooraf over na.
   
 • We hebben het al heel vaak gezegd, maar we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Lever altijd de juiste informatie aan en zorg voor een complete subsidieaanvraag. 

  In de meeste gevallen zal de subsidieverstrekker vragen om actuele jaarcijfers, de statuten en een uittreksel van de kamer van koophandel. Doe jezelf een lol en zorg ervoor dat je een actuele versie van deze stukken op papier en in digitale vorm beschikbaar hebt.
   
 • Zorg altijd voor een goed projectplan en een kloppende begroting. Realiseer je dat exploitatieverliezen en vaste arbeidskosten zelden worden gesubsidieerd. Vraag dus nooit subsidie aan voor deze kosten.
   
 • Wanneer je een subsidie ontvangt begint het werk eigenlijk pas. In veel gevallen willen de subsidieverstrekkers over het eindresultaat worden geïnformeerd.

  Bij subsidie voor een evenement is het dus niet alleen belangrijk de subsidieverstrekker een paar toegangskaartjes te geven, maar ook om een digitaal (foto)verslag te maken, die door de subsidieverstrekker gebruikt kan worden voor eventuele promotionele doeleinden.

  Zorg er ook voor dat je een financieel eindverslag, ook als de subsidieverstrekker dit niet als eis stelt. Hiermee werk je aan een goede relatie met de subsidieverstrekker.

Andere tips die interessant kunnen zijn

We proberen je regelmatig tips te geven die je helpen met het vinden van subsidies en fondsen voor je organisatie of project. 

Deze tips zijn wellicht ook interessant:

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden