Zo vraag je subsidie aan voor duurzame ontwikkeling in Nederland én in het buitenland

Zo af en toe zijn er subsidies beschikbaar die wellicht niet de hoogste subsidiebedragen verstrekken, maar wel leuke projecten mogelijk maken. Want wist je bijvoorbeeld dat er een gemeente in Nederland is die subsidie verstrekt voor activiteiten gerelateerd aan de zeventien globale uitdagingen zoals geformuleerd door de Verenigde Naties, gecombineerd met deze activiteiten in het buitenland? Het goede nieuws is bovendien dat je als aanvrager niet in deze gemeente gevestigd hoeft te zijn. De subsidie die je hiervoor kunt krijgen is wellicht niet bijster hoog, in totaal 4.000 euro, maar maakt het wel mogelijk om leuke projecten te financieren. Want wat dacht je van het ondersteunen van bijvoorbeeld het kopen van fair trade producten in Nederland, gecombineerd met het ondersteunen van fair trade in een ontwikkelingsland? 

Zeventien doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Tussen nu en 2030 richten zij zich onder andere op  het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen.

De zeventien duurzame doelen zijn gericht op:

 • Voorkomen van armoede
 • Voorkomen van honger
 • Goede gezondheid en welzijn
 • Kwaliteitsonderwijs
 • Gendergelijkheid
 • Schoon water en sanitair
 • Betaalbare en duurzame energie
 • Eerlijk werk en economische groei
 • Industrie, innovatie en infrastructuur
 • Minder ongelijkheid
 • Duurzame steden en gemeenschappen
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Klimaatactie
 • Leven in het water
 • Leven op het land
 • Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
 • Partnerschappen voor goals

Er is subsidie beschikbaar voor initiatieven die de internationale relatie tussen één specifieke gemeente in Nederland en de bovenstaande duurzame doelen ondersteunen.

Enerzijds, betreft het initiatieven die zich in deze gemeente afspelen en bedoeld zijn om een zo groot mogelijk deel van de bevolking in deze gemeente bereiken. Anderzijds is het van belang dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in het werkgebied en een bijdrage in een ander land ter bevordering van de duurzame doelen.

Je kunt dus subsidie aanvragen voor een project op het gebied van duurzame ontwikkeling in een specifieke gemeente in Nederland, in combinatie met het uitvoeren van deze activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling in het buitenland.

Voorbeeld: Project fair trade
Je hebt een project op het gebied van fair trade in een specifiek ontwikkelingsland. Via deze subsidie kun je een fair trade project in het desbetreffende ontwikkelingsland ondersteunen in combinatie met het starten van bijvoorbeeld een bewustwordingscampage in een specifieke gemeente in Nederland.

Voorbeeld: Project Schoon water en sanitatie
Wat is het belang van schoon water, nu en in de toekomst, voor de inwoners in een gemeente in Nederland en wat is het belang van schoon water en sanitatie voor inwoners in een dorp in een ontwikkelingsland? Via deze subsidie kun je deze projecten koppelen.

De wereld is je werkgebied

De wereld is je werkgebied als het gaat om deze subsidie, althans voor de helft.
Eén deel van je project (het uitvoeren of bekendheid geven aan een of meerdere activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling) moet plaatsvinden in één specifiek aangewezen gemeente in Nederland. Deze gemeente kun je niet zelf uitkiezen, maar het goede nieuws is dat je hier als aanvrager niet zelf gevestigd hoeft te zijn.
Het andere deel van je project kan uitgevoerd worden in de hele wereld, bijvoorbeeld in Kenia.

Belangrijkste voorwaarden en beoordelingsgcriteria

We hebben de belangrijkste voorwaarden en beoordelingscriteria voor je op een rijtje gezet.

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vinden plaats in één specifiek gemeente en/of in een land/stad elders in de wereld waar de activiteit in de Nederlandse gemeente mee verbonden is
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beschreven in een bondig projectplan met daarin een beschrijving van de activiteiten, een communicatieplan (inzet communicatiemiddelen en bereik) en een begroting, welke je overigens via Fondswervingonline kunt aanmaken
 • De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, hebben een maximale looptijd van 12 maanden
 • De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten "hier’" die erop gericht zijn het bewustzijn over de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te vergroten en voor gelieerde activiteiten "daar" die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling

Subsidie voor hier en daar

Per activiteit wordt een maximaal bedrag van €2.000 toegekend voor de activiteit in de Nederlandse gemeente én maximaal € 2.000 voor de gelieerde activiteit elders in de wereld.

De hoogte van het bedrag wordt overigens beoordeeld aan de hand van het bereik en de impact van de activiteit.

Uurvergoeding voor vrijwilligers kan in de aanvraag opgenomen worden
De subsidie kan worden aangevraagd voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van de activiteiten zelf of die publiciteit geven aan de activiteiten. Maximaal 25% van het aangevraagde subsidiebedrag mag worden gebruikt voor organisatiekosten. Reis- en verblijfkosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Het is mogelijk een uurvergoeding voor de inzet van vrijwilligers in de aanvraag op te nemen.

Aanvragen

Meer informatie of deze subsidie aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van duurzame ontwikkeling

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van duurzame ontwikkeling beschikbaar. Onderstaand een actueel overzicht van de subsidies en fondsen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Of bekijk e verwante interessegebieden, zoals internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk of natuur en milieu.