De puzzel compleet maken

Bijna veertig jaar geleden werd het Liliane Fonds opgericht als particulier fonds. Inmiddels is het uitgegroeid tot een bekend goed doel dat zich inzet voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Als Angelique Groeneweg een aantal jaar geleden bij de organisatie aan de slag gaat, staat het team fondsenwerving particuliere markt nog in de kinderschoenen. Ze vertelt hoe ze als Coördinator Fondsenwerving met dit team aan de slag is gegaan. 

Door: Iris Hilferink
Foto: Ronnie Dankelman

Veranderende markt

“Terwijl het werven van fondsen in de beginjaren goed verliep, werd het door de veranderende markt steeds lastiger,” vertelt Angelique. “Een aantal jaar geleden kwam het besef dat we er harder aan moeten trekken, er specifieke expertise op het gebied van fondsenwerving nodig was en is het team fondsenwerving opgericht.” Van niemand die specifiek over fondsenwerving op de particuliere markt ging, is er inmiddels een heel team  fondsenwervers, waar Angelique leiding aan geeft.

Het Liliane Fonds had het afgelopen jaar een opbrengst van bijna 21 miljoen euro, ruim 14 miljoen was afkomstig van particuliere donateurs. Het overige bedrag komt bij bedrijven, loterijen en andere organisaties vandaan. De stichting heeft bijna 80.000 donateurs. “Het is uiteraard van groot belang dat we deze groep aan ons blijven binden,” benadrukt Angelique. “Toen ik begon aan deze opdracht was dat het eerste waar ik me op richtte; zorgen dat mensen bij ons blijven.”

Persoonlijk

Het behouden van de donateurs heeft voor Angelique nog steeds prioriteit. “Dit bereiken we met een persoonlijke benadering, bijvoorbeeld door resultaatverantwoordingen te versturen of het persoonlijke contact met de directeur. Ook hebben we de invulling van ons jaarlijkse bedank-evenement aangepast. Ons jaarlijkse concert waardeerden donateurs altijd, maar het programma ging weinig over wat we precies doen. In plaats daarvan vertellen we op zo’n dag nu veel meer over ons werk en geven we een kijkje in de keuken. We willen mensen laten weten dat we het samen bereiken en elkaar nodig hebben, zodat ze echt betrokken raken.” 

Ook voor het werven van nieuwe donateurs geldt een persoonlijke, respectvolle benadering. Als je dit op de juiste manier aanpakt, kan dit volgens Angelique heel inspirerend zijn. “Je krijgt de kans om een echt gesprek te voeren met mensen.” Volgens haar is de toon waarop je mensen aanspreekt wel heel belangrijk. “We proberen te zorgen dat we altijd aanwezig zijn en onze waarden vertegenwoordigen, maar benaderen mensen met respect en zijn hierin niet te agressief. We zijn bescheiden en willen juist zorgen voor verbondenheid. Onze donateurs laten ons regelmatig weten dat ze dat als prettig ervaren, ‘jullie vragen niet de hele tijd’ krijgen we dan te horen.” 

Op maat

Het Liliane Fonds biedt hulp op maat aan kinderen met een handicap in de armste gebieden van de wereld. De specifieke situatie, het karakter en de behoeften van het kind zijn daarbij het uitgangspunt. “Op maat werken zit in ons DNA en is ook van toepassing op onze fondsenwerving,” vertelt Angelique. “We werken er op dit moment hard aan om ons welkomstprogramma te vernieuwen. Als we mensen aan ons willen binden is het essentieel dat we ze echt raken en de informatie zo goed mogelijk aan laten sluiten bij hun behoeften.

“Naast het welkomstprogramma gaan we werken aan programma’s op maat voor bestaande donateurs. In de tussentijd proberen wij deze groep te bedienen met bijvoorbeeld korte customer journeys naar aanleiding van een gift voor een specifiek project. Wij houden de donateurs dan via e-mail op de hoogte over het verloop van het project.”

Samen één

Oprichtster Lieke vergeleek mensen met stukjes van een puzzel, geen stukje is hetzelfde, maar ze passen precies in elkaar. Als één stukje ontbreekt, is de puzzel niet compleet. De kinderen met een handicap maken de puzzel compleet. Dit gedachtegoed draagt Angelique graag verder uit. “We zijn met z’n allen een geheel, samen met onze partnerorganisaties in Afrika, Zuid-Amerika en Azië helpen wij kinderen en de kinderen helpen ook ons weer doordat ze ons inspireren met hun kracht en positiviteit.” 

Angelique en haar team hebben in de afgelopen jaren al veel stappen gemaakt, maar er zijn ook nog veel plannen om de fondsenwerving te verbeteren. “We willen onze donateurs nog meer betrekken bij ons werk, door ze vaker te bedanken, ze meer mogelijkheid te bieden hun mening te geven, ze nog meer te informeren over de mogelijkheden om bij te dragen zoals via hun nalatenschap en natuurlijk willen we een nieuwe groep gevers inspireren en aantrekken.” Op deze manier werkt de stichting aan meer bekendheid, meer donateurs en het behoud ervan, om zo uiteindelijk de puzzel compleet te maken.

Over het Liliane Fonds

In 1976 reist Lieke Brekelmans samen met haar man naar het Indonesische eiland Sumatra, de plek waar ze zelf geboren is. Ze ontmoet hier een meisje, Agnes, dat net als zijzelf moet leven met een handicap aan haar benen als gevolg van polio. Lieke heeft echter in Nederland veel betere kansen gekregen dan het meisje. Liliane en haar man Ignaas gaan, met familie en vrienden, zelf voor Agnes sparen. Het geld wordt overgemaakt naar de leiding van het weeshuis, die met dit bedrag een naaimachine aanschaft. Agnes en andere meisjes leren ermee werken. Intussen krijgt Liliane nieuwe verzoeken om steun. Het sparen houdt niet meer op. In 1980 mondt de actie uit in een stichting: het Liliane Fonds.