Eindelijk: subsidie voor bestrijding kinderarbeid

Vanaf begin volgend jaar kan er eindelijk subsidie worden aangevraagd voor gericht op het tegengaan van kinderarbeid. Dit subsidieprogramma heeft tot doel bij te dragen aan het uitbannen van alle kinderarbeid. 

Over deze subsidie

Dit subsidieprogramma heeft tot doel bij te dragen aan het uitbannen van alle kinderarbeid. Met het oog daarop worden de volgende subdoelen nagestreefd:

  • Het Nederlandse bedrijfsleven neemt een actieve rol in het uitbannen van kinderarbeid
  • Het uitbannen van kinderarbeid vindt plaats waar nodig in de keten en met de juiste samenwerkingspartners
  • Hefboom voor andere onderwerpen in de keten

De subsidieregeling kent twee programma's waarvoor je subsidie kunt aanvragen: Due diligence projecten en Multi stakeholder projecten.

Wie kan subsidie aanvragen

De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, of een penvoerder van een samenwerkingsverband.

Hoe hoog is de subsidie

De subsidie bedraagt per project maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000 voor due diligence projecten.
Voor Multi stakeholder projecten bedraagt de subsidie maximaal € 475.000,-.

Wanneer kun je subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen van 30 januari tot 30 april 2017, resp. 1 maart tot 30 april 2017.

Meer informatie

Ga naar de subsidieregeling.