Zorg en welzijn

Fondsenwerving in beweging

Het Nationaal MS Fonds zet zich al zo’n 25 jaar in voor mensen in Nederland met MS. Dit relatief jonge goede doel is zeer succesvol in het werven van fondsen tijdens de jaarlijkse collecte, dit vormt dan ook het grootste deel van haar inkomsten. Ruim een jaar geleden is de organisatie een nieuwe weg ingeslagen. Leontine Heisen, communicatieadviseur van het Nationaal MS Fonds, vertelt over de vernieuwde aanpak en de belangrijke rol die hierin is weggelegd voor hun eigen evenementen.

 

Door: Iris Hilferink
Foto: Nationaal MS Fonds 

Verbreding

Eind 2018 startte het Nationaal MS Fonds een nieuwe koers. “We hielden jaarlijks onze collecte en organiseerden al wel evenementen, maar we wilden graag meer doen om zo nog meer fondsen te werven,” legt Leontine uit. 

“Sinds kort hebben we een collega die zich helemaal richt op de zakelijke markt,” gaat Leontine verder. “Een nieuwe tak voor ons, die we graag willen onderzoeken.” Het Nationaal MS Fonds heeft slechts een klein team dat zich bezighoudt met fondsenwerving, zo zijn er bijvoorbeeld twee personen die de collecte coördineren en twee parttimers die de evenementen voor hun rekening nemen. Jaarlijks komt er bij de stichting ruim 2 miljoen euro aan fondsen binnen, waarvan 1,1 miljoen tijdens de landelijke collecteweek opgehaald wordt. Ruim 900.000 euro bestaat uit donaties en giften, hieronder valt ook de opbrengst van de evenementen.

Collecte

Vanaf 2005 wordt in november de jaarlijkse collecte gehouden. “Onze collecte-inkomsten stijgen ieder jaar weer, en dat is uniek te noemen.” Leontine is van mening dat dit komt door de zeer betrokken achterban. “We doen er veel aan om onze collectanten en coördinatoren door het land zo goed mogelijk te ondersteunen, we hebben mooie collectematerialen waarmee we ze van de juiste ondersteunende informatie en benodigdheden voorzien.” 

Het fonds heeft sinds 2 jaar ook de online community Collectekracht geïntroduceerd. Hierin kunnen coördinatoren digitaal de organisatie en administratie van hun collectegebied invoeren. “Op die manier maken we het zo makkelijk mogelijk om ons te helpen.” Ook worden iedere november de media opgezocht en verschillende social media kanalen ingezet om de collecteweek goed onder de aandacht van het publiek te brengen. 

MS Motion

Het evenement MS Motion vormt de op één na grootste inkomstenbron van de stichting. Met dit wandel- en hardloopevenement voor mensen die zelf MS hebben of iemand kennen die de ziekte heeft, wordt jaarlijks ruim 300.000 euro opgehaald. “We organiseren dit evenement sinds 2014 en doen dat helemaal zelf, eerst één keer en later meerdere keer per jaar. Dit jaar hebben we 4 edities. De kosten van het evenement worden gedragen door bedrijven die hun diensten aanbieden of in geld willen sponsoren.” 

Leontine benadrukt het belang van deze evenementen. “Hier ontmoeten we de mensen waar we ons voor inzetten. We stimuleren mensen met MS om te bewegen en we maken het voor de mensen in hun omgeving mogelijk om iets voor hen te doen. Het is een heel warm evenement, er is veel saamhorigheid.” De stichting probeert zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de buurt te betrekken bij MS Motion. “We gaan hier nog meer aandacht aan besteden, we zullen bijvoorbeeld ook scholen gaan benaderen. We willen er alles aan doen om meer bekendheid te krijgen voor MS Motion, zodat de opbrengst hieruit kan groeien.”

Bewustwording

Het Nationaal MS Fonds houdt zich niet heel actief bezig met het werven van vaste donateurs. Volgens Leontine ligt de focus op dit moment binnen de organisatie op andere zaken. “We hebben wel een doneerknop op onze website, maar vaste donateurs alleen zijn niet de toekomst. Je moet je fondsenwervende kanalen verbreden, dus daar steken we veel energie in. Uiteraard zorgen we er voor dat onze donateurs regelmatig op de hoogte worden gehouden van wat er met hun geld gebeurt.”

“We vinden het belangrijk om het publiek goed te informeren over de impact van de ziekte MS, veel mensen weten niet precies wat het inhoudt.” Hiervoor zet de stichting haar ambassadeurs in en maakt ze bijvoorbeeld video’s waarin te zien is wat ze allemaal voor mensen met MS doet. “We delen de persoonlijke verhalen van mensen met MS, niet om direct de geefvraag te stellen, maar om mensen bewust te maken. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog meer fondsen kunnen werven om onze doelen te behalen.” 

Over het Nationaal MS Fonds

De strijd tegen MS begon in 1993 toen Stichting MS Projekten werd opgericht. De stichting heeft destijds veel bereikt in het verstrekken van de juiste informatie over MS. In 2002, toen er meer activiteiten en taken bijkwamen, werd de stichting omgedoopt tot het Nationaal MS Fonds. Het fonds richt zich op drie pijlers; onderzoek, voorlichting en coaching.

Omdat er nog geen genezing mogelijk is voor MS, initieert en financiert het Nationaal MS Fonds wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en genezing van MS. Daarnaast heeft de stichting de nationale functie als MS-expert en geeft zij voorlichting aan mensen met MS en hun naasten. Dit doet ze door middel van brochures, een magazine en het organiseren van de Nationale MS Dag. Ook is het een belangrijke missie om mensen te coachen, waarbij zij samen met mensen met MS en hun partners kijkt naar de mogelijkheden die het leven met de ziekte MS biedt, in plaats van de beperkingen.

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden