Onderzoek en ontwikkeling

Fondsenwerving in beweging

Ms-Fonds

Het Nationaal MS Fonds zet zich al zo’n 25 jaar in voor mensen in Nederland met MS. Dit relatief jonge goede doel is zeer succesvol in het werven van fondsen tijdens de jaarlijkse collecte, die het grootste deel van haar inkomsten vormt. Ruim vijf jaar geleden is de organisatie een nieuwe weg ingeslagen. Leontine Heisen, destijds communicatieadviseur van het Nationaal MS Fonds, vertelt over de vernieuwde aanpak en de belangrijke rol die hierin is weggelegd voor hun eigen evenementen. Inmiddels is Leontine werkzaam als Senior Communicatieadviseur bij Leiden University, maar haar inzichten blijven waardevol.

Verbreding

Eind 2018 startte het Nationaal MS Fonds een nieuwe koers. “We hielden jaarlijks onze collecte en organiseerden al wel evenementen, maar we wilden graag meer doen om nog meer fondsen te werven,” legt Leontine uit.

“Sinds kort hebben we een collega die zich helemaal richt op de zakelijke markt,” vervolgt Leontine. “Een nieuwe tak voor ons, die we graag willen onderzoeken.” Het Nationaal MS Fonds heeft slechts een klein team dat zich bezighoudt met fondsenwerving, zoals twee personen die de collecte coördineren en twee parttimers die de evenementen voor hun rekening nemen. Jaarlijks komt er bij de stichting ruim 2 miljoen euro aan fondsen binnen, waarvan 1,1 miljoen tijdens de landelijke collecteweek wordt opgehaald. Ruim 900.000 euro bestaat uit donaties en giften, waaronder de opbrengst van de evenementen.

Collecte

Vanaf 2005 wordt in november de jaarlijkse collecte gehouden. “Onze collecte-inkomsten stijgen ieder jaar weer, en dat is uniek te noemen.” Leontine is van mening dat dit komt door de zeer betrokken achterban. “We doen er veel aan om onze collectanten en coördinatoren door het land zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben mooie collectematerialen waarmee we ze van de juiste ondersteunende informatie en benodigdheden voorzien.”

Het fonds heeft sinds 2018 ook de online community Collectekracht geïntroduceerd. Hierin kunnen coördinatoren digitaal de organisatie en administratie van hun collectegebied invoeren. “Op die manier maken we het zo makkelijk mogelijk om ons te helpen.” Ook worden iedere november de media opgezocht en verschillende social media kanalen ingezet om de collecteweek goed onder de aandacht van het publiek te brengen.

MS Motion

Het evenement MS Motion vormt de op één na grootste inkomstenbron van de stichting. Met dit wandel- en hardloopevenement voor mensen die zelf MS hebben of iemand kennen die de ziekte heeft, wordt jaarlijks ruim 300.000 euro opgehaald. “We organiseren dit evenement sinds 2014 en doen dat helemaal zelf, eerst één keer en later meerdere keren per jaar. Dit jaar hebben we 4 edities. De kosten van het evenement worden gedragen door bedrijven die hun diensten aanbieden of in geld willen sponsoren.”

Leontine benadrukt het belang van deze evenementen. “Hier ontmoeten we de mensen waar we ons voor inzetten. We stimuleren mensen met MS om te bewegen en we maken het voor de mensen in hun omgeving mogelijk om iets voor hen te doen. Het is een heel warm evenement, er is veel saamhorigheid.” De stichting probeert zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de buurt te betrekken bij MS Motion. “We gaan hier nog meer aandacht aan besteden, we zullen bijvoorbeeld ook scholen gaan benaderen. We willen er alles aan doen om meer bekendheid te krijgen voor MS Motion, zodat de opbrengst hieruit kan groeien.”

Verbinding

Bewustwording

Het Nationaal MS Fonds houdt zich niet heel actief bezig met het werven van vaste donateurs. Volgens Leontine ligt de focus op dit moment binnen de organisatie op andere zaken. “We hebben wel een doneerknop op onze website, maar vaste donateurs alleen zijn niet de toekomst. Je moet je fondsenwervende kanalen verbreden, dus daar steken we veel energie in. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze donateurs regelmatig op de hoogte worden gehouden van wat er met hun geld gebeurt.”

“We vinden het belangrijk om het publiek goed te informeren over de impact van de ziekte MS, veel mensen weten niet precies wat het inhoudt.” Hiervoor zet de stichting haar ambassadeurs in en maakt ze bijvoorbeeld video’s waarin te zien is wat ze allemaal voor mensen met MS doet. “We delen de persoonlijke verhalen van mensen met MS, niet om direct de geefvraag te stellen, maar om mensen bewust te maken. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog meer fondsen kunnen werven om onze doelen te behalen.”

Ontwikkelingen sinds de oorspronkelijke publicatie

Sinds de oorspronkelijke publicatie van dit interview in 2020 heeft het Nationaal MS Fonds niet stilgezeten. In 2022 heeft de stichting succesvol verschillende nieuwe initiatieven en samenwerkingen geïntroduceerd. Zo is er een speciale focus gekomen op digitale fondsenwerving, mede door de impact van de coronapandemie, die traditionele methoden zoals evenementen en deur-aan-deur collectes tijdelijk bemoeilijkte​​​​.

Daarnaast is het aantal wetenschappelijke onderzoeken dat door het fonds wordt gefinancierd, aanzienlijk toegenomen. In 2022 alleen al heeft het Nationaal MS Fonds ruim 2,4 miljoen euro bijgedragen aan onderzoek en programma’s ter verbetering van de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met MS​​. Deze groei is mede mogelijk gemaakt door de inzet van moderne technologieën en digitale tools zoals MS Zorg op Afstand en het Leefstijlprogramma 'Leef! met MS'​​.

Het MS Motion evenement blijft een belangrijke pijler van de fondsenwervingsstrategie van het Nationaal MS Fonds. De editie van 2023 wist een recordbedrag op te halen dankzij een bredere betrokkenheid van scholen en lokale bedrijven. Dit toont aan dat de uitbreiding van de doelgroep en samenwerkingsverbanden effectief is geweest in het vergroten van de opbrengsten en het bewustzijn rondom MS​​.

Foto: Nationaal MS Fonds .

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 25-02-2020 en geüpdatet op 27-05-2024 om de meest recente informatie en ontwikkelingen weer te geven.