Geven door contact

Natuurmonumenten werft al ruim een eeuw fondsen voor het behoud van de natuur in Nederland. Zo’n veertig procent van de inkomsten komt van particulieren; een onmisbare groep. Lars Arnoldussen is verantwoordelijk voor marketing & fondsenwerving en vertelt wat Natuurmonumenten doet om mensen in beweging te krijgen.

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Lars Arnoldussen

Vereniging

Natuurmonumenten onderscheidt zich op verschillende manieren van de meer traditionele goede doelen. Een zeer belangrijk verschil is dat het een vereniging is, je kunt lid worden en verkrijgt daarmee ook stemrecht. “Onze leden zijn heel erg belangrijk. Zij worden vertegenwoordigd door de Ledenraad. Deze benoemt bijvoorbeeld onze bestuursleden, keurt het jaarverslag goed en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast.”

“En waar de meeste andere goede doelen zich voornamelijk bezighouden met fondsen  inzamelen, voor bijvoorbeeld onderzoek, zit Natuurmonumenten veel meer op het snijvlak van goed doel en leisure. We zorgen er namelijk ook voor dat mensen kunnen ontspannen en leuke activiteiten kunnen doen in de prachtige natuur, zoals mountainbiken, deelnemen aan heel veel verschillende excursies, verblijven in een vakantiehuisje, spelen in een door ons aangelegde natuurspeelplaats en zo kan ik nog even doorgaan.”

Contact

Met zo’n 400.000 unieke maandelijkse bezoekers op de website, 400.000 downloads van routes, 500.000 volgers op Facebook en maar liefst 6 miljoen bezoekers in de  natuurgebieden heeft Natuurmomenten zeer veel contactmomenten. “Op deze momenten willen we mensen inspireren en wijzen wij ze ook op het belang van de natuur om hen heen,” vertelt Lars. “We werven veel via zogenaamde tweetrapswerving waarbij we specifieke content maken afgestemd op specifieke interesses. Mensen kunnen dit vervolgens aanvragen of downloaden en zo wordt op laagdrempelige wijze een eerste contactmoment gecreëerd om de betrokkenheid vervolgens verder te vergroten door een conversie naar een lidmaatschap.”

“Daarnaast organiseren we dus ook veel activiteiten en excursies, hiermee laten we mensen het belang van het behoud van de natuur inzien en vervolgens vragen we ze om ons te steunen in de vorm van een lidmaatschap of donatie.” En Lars geeft aan dat bestaande relaties onderhouden ook hoog op de agenda staat. “Zo hebben we een groep mensen die veel geld schenkt, de grote gevers. Deze groep nodigen we af en toe uit voor een bijzonder uitje, bijvoorbeeld naar de Markerwadden.” Dit is een groep eilanden in het Markermeer die door Natuurmonumenten is aangelegd. Het is een van de grootste natuurherstelprogramma’s van West-Europa, dat pas vanaf volgend jaar voor het gewone publiek open is. “Hiermee tonen we onze dankbaarheid en laten we zien wat er met hun geld gebeurt.”

Doelgroep

Natuurmonumenten heeft een grote achterban die zeer divers is als het gaat om leeftijd en interesses. Volgens Lars moet je deze niet in zijn geheel aanspreken maar per doelgroep, en dat gebeurt dan ook sinds een aantal jaren. “Iedere doelgroep vindt weer iets anders in de natuur belangrijk, zo heb je de natuursporters, maar we hebben ook een hele grote groep kinderen; de OERRR-leden. We kijken per doelgroep wat hen beweegt en spelen daarop in.” 

Om deze doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, is er ook iets veranderd in de manier waarop de medewerkers in teams zijn verdeeld. Lars is er trots op dat de teams nu doelgroepgericht zijn ingedeeld en agile werken; een werkwijze die draait om flexibiliteit. “De OERRR-doelgroep heeft bijvoorbeeld een speciaal toegewijd team waar mensen met verschillende disciplines zelfsturend samenwerken. Zowel de arbeidsvreugde als de resultaten zijn hierdoor flink gegroeid. Een doelgroep-team kan zich helemaal verdiepen in een doelgroep en deze daardoor veel beter bereiken.”

Toon

Bij welke doelgroep dan ook, Natuurmonumenten kiest voor een positieve toon en laat ook altijd oplossingen zien voor de problemen die er zijn. “Soms dreigt er iets erg mis te gaan, dan communiceren we dat ook,” vertelt Lars. “Je ziet dan de kracht van een grote achterban en maatschappelijk draagvlak.  Zo is er de afgelopen jaren een explosie van bouwplannen aan de Nederlandse kust. Op zo'n moment geven wij aan onze achterban aan 'dat willen we niet' en vervolgens tekenen ruim 100.000 mensen onze petitie. Samen met de inspanningen van andere organisaties heeft dit er mede toe geleid dat er gelukkig in Den Haag afspraken zijn gemaakt over de bescherming van onze kust.”

“Recent nog hebben we in onze jonge doelgroep met de Help De Bij Campagne de problemen die er momenteel zijn met insecten aangekaart. We legden uit dat het niet goed gaat met de insecten en dat kinderen ook zelf iets kunnen doen, zoals een bijenhotel maken. Naar aanleiding hiervan zijn er zo’n 70.000 actiepakketten aangevraagd. Dit zorgt weer voor nieuwe donaties en OERRR-leden.” Lars hoopt de brede achterban in alle doelgroepen in stand te kunnen houden en te vergroten. “Op deze manier willen we graag nog lange tijd het verschil kunnen maken.”

Over Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging die al zo'n 115 jaar bestaat en zich inzet voor de bescherming van de ruim 100.000 hectare natuur in Nederland. Dit doet zij onder andere door natuur en landschap te herstellen of nieuwe natuur aan te leggen. Dankzij diverse projecten worden de overlevingskansen van planten en dieren vergroot en worden waardevolle cultuurhistorische landschappen behouden.

In 2017 bedroegen de totale jaarlijkse inkomsten van de organisatie een kleine 100 miljoen euro. Veertig procent van deze inkomsten was afkomstig van subsidies van overheden, twintig procent is bijgedragen door de Nationale Postcodeloterij die dat al ruim 25 jaar doet. De overige veertig procent kwam voor het grootste deel van de particulieren achterban; uit lidmaatschappen, donaties en nalatenschappen. 

Zelf succesvol aan de slag met fondsenwerving
Fondswervingonline is het snelstgroeiende platform op het gebied van fondsenwerving.
We helpen je bij het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je project, maar willen je ook inspireren en motiveren.
Word ook lid van het snelstgroeiende fondsenwervingsplatform, en ontvang een gratis boek over fondsenwerving of sponsoring.